HERKEN JE DIT?

Je hebt de eerste levensstormen doorstaan; het stormt af en toe nog wel, maar je laat je minder snel verrassen.

Je hebt de wilde jaren nu wel achter de rug, dat hoop je tenminste.

Je leven heeft vastere vormen aangenomen, min of meer, en je zoekt iets om je horizon te verbreden.

Je begint langzamerhand vraagtekens te zetten bij sommige ‘zakelijke’ contacten en bij je streven naar meer materiële welstand.

Je hebt behoefte aan verdieping in je leven en zoekt daarvoor een klankbord.

Je wilt meer aan zelfonderzoek doen, maar mist daarin medestanders die je zonder bijbedoeling en oordeel een spiegel willen voorhouden.

Je bent geïnteresseerd in oude rituelen, symboliek, historie, geestelijke zaken, filosofie en mystiek.

Je bent wars van dogmatiek maar overtuigd dat er meer is tussen hemel en aarde – een spiritueel besef.

Je wilt hierover praten, lezen of lezingen bijwonen, maar dan in een omgeving waarin je jezelf thuis voelt.

Als je jezelf hierin herkent, dan herken je vrijmetselarij. Lees dan vooral verder en wie weet kunnen wij, de broeders van loge Het Azuren Gewelf in Leeuwarden, binnenkort kennis met je maken.

 

OVER ONZE LOGE

Het Azuren Gewelf maakt als masculiene vrijmetselaarsloge deel uit van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.

Opgericht in 1986, houdt zij haar bijeenkomsten in het Odd Fellowhuis aan de Emmakade zuidzijde in Leeuwarden.

Met tegen de dertig leden die in leeftijd variëren – de jongste circa 32, de oudste in de 90 – is Het Azuren Gewelf een relatief kleine loge. De sfeer is daardoor persoonlijk, informeel en vriendschappelijk.

Wij komen wekelijks bij elkaar, zoals de meeste loges in Nederland. In ons geval is dat op de donderdagavond. Tijdens de zomermaanden, van juli tot medio september, zijn er geen bijeenkomsten.

De logeavonden zijn van 20:00 tot 22:00 uur, waarna we nog napraten. Uiteraard ontbreken koffie, thee en anderszins niet.

 

WAT BIEDT DE LOGE ?

Een begripvolle omgeving waar je diepere, levensbeschouwelijke gedachten kwijt kunt.

Een open sfeer waar je eerlijk kunt zijn, naar jezelf en naar anderen.

Een klankbord en toetssteen voor je meningen, handelingen en oordelen.

Een ambiance waarin de scherpe kantjes van jouw persoonlijkheid, én die van ons wellicht, wat worden gepolijst.

Een methode die je stimuleert om zelfstandig en bewust denkend in het leven te staan, met behulp van betekenisvolle symbolen en oude rituelen.

Aangeraakt worden door eeuwenoude, maar tegelijk verrassend eigentijdse kennis en ervaringen.

Medereizigers, op zoek naar zichzelf en naar hun ‘waarheid’.

Broederschap, in de ruimste zin van het woord.

 

MYSTERIE VAN DE VRIJMETSELARIJ ?

Vrijmetselaren zijn mannen op zoek naar diepgang; ze komen uit alle lagen van de samenleving. Zij proberen zich bewust te worden van de spirituele dimensie van het bestaan. Zij proberen de inspiratie die daarvan uitgaat, uit te stralen naar de samenleving.

Zij hanteren symbolen – overdrachtelijke gezien werktuigen – bij de verwezenlijking van hun idealen, die al tweeënhalve eeuw ten grondslag liggen aan de vrijmetselarij. Zo werken zij aan geestelijke ontwikkeling, vrije gedachtenuitwisseling, verdraagzaamheid en broederschap.

Vrijmetselaren willen naar vermogen een bijdrage leveren aan een de samenleving. Zij zoeken op wat mensen verbindt en trachten weg te nemen wat hen verdeelt. Ze nemen hun persoonlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de wereld. Zij zien dit als een te voltooien bouwwerk waarvan ieder mens een levende bouwsteen is.

 

HOE MELD IK ME AAN ?

Dat initiatief ligt bij jou: In de vrijmetselarij erkennen we ieders recht om zelfstandig naar waarheid te zoeken, naar het mysterie van de vrijmetselarij. Vrijmetselarij is een levenshouding die uit het hart komt. Niemand behalve jijzelf bepaalt of deze levenshouding je aanspreekt. Neem hiervoor de tijd.

Je aanmelden: dat kan eenvoudig per brief, email of telefoon. Een kennismakingsgesprek kan het begin zijn van je aanmelding, waarna nog enige gesprekken volgen. We willen je beter leren kennen, en tegelijkertijd wordt jezelf ook geïnformeerd over vrijmetselarij en over onze loge.

Snelste manier van contact: Onze broeder Voorlichter voorziet je graag van informatie. Mail je verzoek naar: info.loge282@vrijmetselarij.nl.

Ga anders naar de Contact pagina.

 
 
 

Wanneer je geïnteresseerd bent in een gesprek zonder verplichtingen, neem dan contact op.

Je zult dan worden benaderd voor een oriënterend gesprek. Jouw gegevens en privacy worden daarbij gerespecteerd en door ons beschermd.

EMAIL
info.loge282@vrijmetselarij.nl

VOORLICHTER
J. J. Pereboom
Narderherne 8, 9005 MB Wergea
Telefoon 06 4603 5805

BEZOEKADRES LOGEGEBOUW
Bij de Put 15
8911 GE Leeuwarden